31.05.2018

Płyty dębowe - całe listwy

Zdjęcia pokazują przykładowe próbki płyt dębowych z całych listew. Obok siebie pokazane są dwie strony tej samej płyty. Oznaczenia A i B nie oznaczają klas jakości tylko pierwszą i drugą stronę płyty. Zdjęcia zamieściliśmy w celu zaprezentowania różnych cech drewna. W oparciu o te zdjęcia ustalamy z klientami ich wymagania jakościowe.
1A płyta z litego drewna - dąb - próbka 1A
1B płyta z litego drewna - dąb
2A płyta z litego drewna - dąb
2B płyta z litego drewna - dąb
3A płyta z litego drewna - dąb
3B płyta z litego drewna - dąb
4A płyta z litego drewna - dąb
4B płyta z litego drewna - dąb
5A płyta z litego drewna - dąb
5B płyta z litego drewna - dąb
6A płyta z litego drewna - dąb
6B płyta z litego drewna - dąb
7A płyta z litego drewna - dąb
7B płyta z litego drewna - dąb
8A płyta z litego drewna - dąb
8B płyta z litego drewna - dąb

Płyty dębowe - listwy łączone na mikrowczep

Zdjęcia pokazują przykładowe próbki płyt dębowych z listew łączonych na mikrowczepy. Obok siebie pokazane są dwie strony tej samej płyty. Oznaczenia A i B nie oznaczają klas jakości tylko pierwszą i drugą stronę płyty. Zdjęcia zamieściliśmy w celu zaprezentowania różnych cech drewna. W oparciu o te zdjęcia ustalamy z klientami ich wymagania jakościowe.
1A płyta z litego drewna - dąb
1B płyta z litego drewna - dąb
2A płyta z litego drewna - dąb
2B płyta z litego drewna - dąb
3A płyta z litego drewna - dąb
3B płyta z litego drewna - dąb
4A płyta z litego drewna - dąb
4B płyta z litego drewna - dąb
5A płyta z litego drewna - dąb
5B płyta z litego drewna - dąb
6A płyta z litego drewna - dąb
6B płyta z litego drewna - dąb
7A płyta z litego drewna - dąb
7B płyta z litego drewna - dąb
8A płyta z litego drewna - dąb
8B płyta z litego drewna - dąb
9A płyta z litego drewna - dąb
9B płyta z litego drewna - dąb
10A płyta z litego drewna - dąb
10B płyta z litego drewna - dąb
11A płyta z litego drewna - dąb
11B płyta z litego drewna - dąb
12A płyta z litego drewna - dąb
12B płyta z litego drewna - dąb

Płyty brzozowe - całe listwy i mikrowczep

Zdjęcia pokazują przykładowe próbki płyt brzozowych z całych listew. Obok siebie pokazane są dwie strony tej samej płyty. Oznaczenia A i B nie oznaczają klas jakości tylko pierwszą i drugą stronę płyty. Zdjęcia zamieściliśmy w celu zaprezentowania różnych cech drewna. W oparciu o te zdjęcia ustalamy z klientami ich wymagania jakościowe.
1A płyta z litego drewna - dąb
1B płyta z litego drewna - dąb
2A płyta z litego drewna - dąb
2B płyta z litego drewna - dąb
3A płyta z litego drewna - dąb
3B płyta z litego drewna - dąb
4A płyta z litego drewna - dąb
4B płyta z litego drewna - dąb
5A płyta z litego drewna - dąb
5B płyta z litego drewna - dąb