31.05.2018

1. Jakość deszczułek parkietowych - parkiet dębowy

1. Parkiet dębowy - Natur
(według klasy ¡ - norma PN-EN 13226:2004)

 • Bez wad;
 • naturalna barwa drewna.

2. Parkiet dębowy - Rustikal
(według klasy r - norma PN-EN 13226:2004)

 • Sęki zdrowe, zrośnięte, do 10mm;
 • sęki częściowo zrośnięte, nadpsute do 5 mm, nie skupione;
 • biel niedozwolony;
 • nienaturalne przebarwienia;
 • pęknięcia powierzchniowe płytkie do 15 mm długości;
 • pęknięcia czołowe pojedyncze do 5mm długości, przechodzące na płaszczyznę prawą, występujące sporadycznie;
 • dopuszczalny - promień rdzeniowy.

3. Parkiet dębowy - Gestreift
(według klasy r oraz o - norma PN-EN 13226:2004)

 • Biel do 50% górnej płaszczyzny;
 • Sęki zdrowe, jasne, nie kontrastujące z drewnem, do 5mm, występujące pojedynczo, sporadycznie;
 • zróżnicowana barwa drewna, naturalne przebarwienia;
 • pęknięcia powierzchniowe płytkie o głębokości do 1mm i długości do 20mm, występujące sporadycznie.

4. Parkiet dębowy - Klasa III
(według klasy o - norma PN-EN 13226:2004)

 • Biel bez ograniczeń;
 • przebarwienia;
 • pęknięcia powierzchniowe płytkie do 30mm długości;
 • pęknięcia czołowe do 10mm długości;
 • sęki zdrowe zrośnięte do 15mm, częściowo zrośnięte, nadpsute do 10mm, występujące pojedynczo;
 • otwory po szkodnikach małe występujące sporadycznie.

5. Parkiet dębowy - PZ - kategoria pozaklasowa
(według "klasy wolnej" - norma PN-EN 13226:2004)

 • Wszystkie cechy drewna dopuszczalne bez ograniczeń wielkości lub ilości, pozwalające na wykorzystanie nie mniej niż 70% materiału;
 • uzyskany materiał posiada odpowiednią wytrzymałość i odporność na zużycie posadzki;
 • dopuszczalne odstępstwa od wymiarów nominalnych do 10%;
 • Biel zdrowy - dopuszczalny;
 • Sęki (zdrowe, zrośnięte, zepsute) - dopuszczalne;
 • Żółte zabarwienie - dopuszczalne;
 • Pęknięcia powierzchniowe - dopuszczalny;
 • Zakorki - dopuszczalne;
 • Ukośny przebieg włókien - dopuszczalny;
 • Rdzeń zdrowy - dopuszczalny;
 • Ślady po przekładkach - dopuszczalne;
 • Promienie rdzeniowe - dopuszczalne;
 • Biodegradacja - dopuszczalna.

2. Jakość deszczułek parkietowych - parkiet jesionowy

1. Parkiet jesionowy - Biały

 • Bez wad;
 • dopuszczalne nieznaczne ślady naturalnych przebarwień (wtrącenia mineralne w postaci linii)

2. Parkiet jesionowy - Natur
(według klasy ¡ - norma PN-EN 13226:2004)

 • zróżnicowana barwa drewna, naturalne przebarwienia;
 • sęki zdrowe do 5 mm;
 • pęknięcia powierzchniowe płytkie o głębokości do 1 mm i długości do 15 mm występujące sporadycznie;
 • dopuszczalne ślady po przekładkach.

3. Parkiet jesionowy - Rustikal
(według klasy r - norma PN-EN 13226:2004)

 • Sęki zdrowe do 15 mm;
 • sęki zepsute do 5 mm, nadpsute do 10 mm, nie skupione;
 • pęknięcia powierzchniowe płytkie o głębokości do 1 mm i długości do 20 mm występujące sporadycznie;
 • pęknięcia czołowe pojedyncze do 5 mm długości przechodzące na płaszczyznę prawą - występujące sporadycznie;
 • dopuszczalne ślady po przekładkach;
 • nienaturalne przebarwienia.

4. Parkiet jesionowy - Klasa III
(według klasy o - norma PN-EN 13226:2004)

 • przebarwienia;
 • sęki zdrowe do 20 mm;
 • sęki zepsute do 10 mm;
 • dopuszczalne ślady po przekładkach;
 • pęknięcia powierzchniowe płytkie o głębokości do 1 mm i długości do 30 mm;
 • pęknięcia czołowe pojedyncze do 10 mm długości przechodzące na płaszczyznę prawą - występujące sporadycznie;
 • otwory po szkodnikach małe, występujące sporadycznie.

5. Parkiet jesionowy - PZ - kategoria pozaklasowa
(według "klasy wolnej" - norma PN-EN 13226:2004)

 • Wszystkie cechy drewna dopuszczalne bez ograniczeń wielkości lub ilości, pozwalające na wykorzystanie nie mniej niż 70% materiału.
 • schody drewniane

3. Wilgotność drewna:

    9% ± 2%

4. Wymiary parkietu:

 • grubość: 10 mm, 16 mm, 22 mm
 • szerokość: 42-70 mm
 • długość: 200-500 mm

5. Uwagi ogólne:

 • Z uwagi na niemożliwe do uniknięcia różnice przy sortowaniu dopuszcza się w danej klasie do 2% deszczułek o niższej jakości (zgodnie z DIN 280 pkt. 4.1).
 • Jakość ocenia się według wad występujących na płaszczyźnie górnej (prawej).
 • Nie bierze się pod uwagę słoistości i układu słoi rocznych oraz sęków do 3mm nie skupionych.
 • Rdzeń zdrowy jest dopuszczalny na dolnej płaszczyźnie.
 • Zgnilizna miękka jest niedopuszczalna na obu płaszczyznach.
 • Zgnilizna twarda jest dopuszczalna na lewej płaszczyźnie w postaci pasm o głębokości do 5 mm i do 10% powierzchni (z wyłączeniem klasy Natur - parkiet dębowy i klasy Biały - parkiet jesionowy).

6. Zakres występowania dopuszczalnych wad obróbki - odchyłek wymiarów elementów:

 • grubość: ±0,2mm;
 • długość: ±0,5mm;
 • szerokość: ±0,2mm;
 • głębokość wpustu: +0,3mm  -0mm;
 • szerokość wypustu: +0mm  -0,3mm;
 • 0,1mm <= szerokość wpustu - grubość wypustu <= 0,4mm ;
 • płaszczyzna górna: falistość strugania do głębokości 0,3mm;
 • płaszczyzna dolna: ubytki drewna o głębokości do 2mm, szerokości do 5mm i do 1/3 długości deszczułki;
 • boki: zagłębienia i wyrwania włókien do 0,3mm;
 • czoła: odchylenie prostopadłości czoła od podłużnej osi deszczułki do 0,2% szerokości deszczułki;
 • krzywizna poprzeczna 0,7% szerokości;
 • wpusty i wypusty muszą zapewniać prawidłowe złożenie deszczułek bez powstawania szczelin na płaszczyźnie posadzki.

7. Przechowywanie

Parkiet należy przechowywać w miejscu suchym i przewiewnym nie wystawionym na działanie promieni słonecznych i opadów atmosferycznych. Paczki należy izolować od podłoża.

8. Transport

Parkiet należy przewozić krytymi środkami transportu. Paczki muszą być zabezpieczone przed przesuwaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu.

9. Zastrzeżenie dotyczące reklamacji

Jakość i wilgotność parkietu musi zostać sprawdzona przed jego ułożeniem. Nasza firma nie może uwzględnić reklamacji złożonej po ułożeniu parkietu. Problemy wynikłe z naturalnej pracy drewna nie mogą być podstawą do reklamacji.